Leden

Lionsclub De Bommelerwaard bestaat op dit moment uit 31 leden.

Het bestuur is voor het Fiscal Year 2017-2018 als volgt samengesteld:

President: Marc Kosman
1st Vice: Bas van Hooff
2nd Vice: Maarten Busker
Penningmeester: Jan Ottink
Secretaris: Mark van Tuijl
Past president: Wim Rutten

Binnen de structuur van de club zijn er verschillende commissies gevormd die ieder hun eigen aandachtsgebied hebben. Zo zijn we in staat om ons motto “We serve!” met raad en daad inhoud te geven.

 

members only

Ga verder naar onze members only pagina‘s.