Leden

Lionsclub De Bommelerwaard bestaat op dit moment uit 33 leden.

Het bestuur is voor het Fiscal Year 2018-2019 als volgt samengesteld:

President: Bas van Hooff
1st Vice: Maarten Busker
2nd Vice: Matthijs Gorgels
Penningmeester: Geert van Herwijnen
Secretaris: Mark van Tuijl
Past president: Marc Kosman

Binnen de structuur van de club zijn er verschillende commissies gevormd die ieder hun eigen aandachtsgebied hebben. Zo zijn we in staat om ons motto “We serve!” met raad en daad inhoud te geven.

 

members only

Ga verder naar onze members only pagina‘s.